Soutěžní pravidla v České republice

Modifikovaná a rozšířená pravidla pro potřeby rozvoje akrobacie v ČR. Cílem je umožnit závodit v akrobatické gymnastice již malým gymnastkám a gymnastům a zároveň dát „manuál“ novým trenérům.


Závodní kategorie v ČR:
 

1. Předškolní třída - do 10 let
2. Žákovská třída - do 14 let
3. Youth - do 15 let
4. Age Group 11-16 let
5. Mistrovská třída

Předškolní třídě se předvádí jedna smíšená sestava volitelně s nebo bez hudebního doprovodu a s maximální délkou 2,5 minuty. Sestava se předvádí na gymnastickém páse 12m dlouhém a má maximálně 3 řady. Prvky se vybírají z tabulky prvků pro tuto kategorii - z každého řádku jeden prvek. Pro jednoduchost pravidel není možné předvádět žádné jiné prvky. Jedná se o jednoduché prvečky a pyramidy, které předcházejí Žákovské třídě. V této kategorii se nehodnotí umělecký dojem, započítává se pouze obtížnost a technické provedení.

Pravidla pro Předškolní třídu


Žákovské třídě se předvádí taktéž jedna smíšená sestava o maximální délce 2,5 minuty, zde však už s hudbou (možno se slovy) a na celé ploše gymnastického koberce 12 x 12m. Prvky se vybírají z tabulky prvků pro tuto kategorii - z každého řádku jeden prvek. Obtížnostně a technicky navazuje Žákovská třída na Předškolní třídu. V této kategorii se hodnotí již stejně jako v FIG pravidlech, výslednou známku tedy tvoří známka za obtížnost, známka umělecká a technická.

Pravidla pro Žákovskou třídu


Kategorie Youth se začala v ČR používat na přelomu let 2018 a 2019 jako reakce na zahraniční závody, kde je tato kategorie využívána. Je to alternativa k Žákovské kategorii - smíšená sestava na celé ploše koberce s maximální délkou 2,5 minuty, nicméně je to další předstupeň před oficiální FIG kategorií Age Group 11-16 let. Gymnasté předvádí dva statické a dva dynamické prvky z FIG pravidel Age Group 11-16 plus jeden statický a jeden dynamický volitelný prvek. Vyžaduje to již jistý přehled trenérů v různých tabulkách a pravidlech.

Pravidla pro YOUTH


Kategorie Age Group 11-16 let závodí již plně dle FIG pravidel bez dalších modifikací. Tedy dvě sestavy - statická a dynamická o maximální délce 2 minuty.

Pravidla a obtížnostní tabulky Age Group 11 - 16


V Mistrovské třídě se závodí bez věkového omezení, akrobaté zde předvádějí nejtěžší prvky. Jedná se v podstatě o mix FIG kategorií junioři a senioři. Prvky se vybírají ze stejných FIG obtížnostních tabulek. Na závodech předvádí soutěžící dvě sestavy o maximální délce 2:30 - první dynamickou nebo statickou dle jejich rozhodnutí a druhou smíšenou sestavu.

Obtížnostní tabulky FIG
Speciální kategorie – Jednotlivci
 

Pro malé lokální závody lze využít i kategorii jednotlivců. Mohou se tak závodu zúčastnit i děti, které aktuálně nemají žádného partnera pro společné prvky. Z tabulky prvků si vyberou z každého řádku jeden prvek a předvedou krátkou gymnastickou sestavu doplněnou o 3 prvky na stálkách.

Tabulka prvků pro jednotlivce
 

Závodní sestava


Obsahuje společné a individuální prvky dle typu sestavy. Prvky jsou spojovány choreografií a společnými „zvedačkami“. Sestava se předvádí na hudbu, která může obsahovat slova. Maximální délka sestavy je 2 nebo 2,5 minuty dle věkové kategorie. Minimální délka není stanovena. Závodníci však musí stihnout všechny předepsané požadavky - minimální počet společných i individuálních prvků.
 
1. Statická => obsahuje statické prvky - pyramidy, výdrže, stoje na rukou, provazy, přemety, piruety, skoky
2. Dynamická => obsahuje dynamické prvky - salta, letové fáze
3. Smíšená => obsahuje oba typy prvků


Závodní dres
 

Sestavy se předvádí v přiléhavém závodním dresu:
Dívky - klasický gymnastický dres, celodres, dres se sukýnkou
Chlapci - gymnastický dres s dlouhými či krátkými nohavicemi, celodres, součástí úboru chlapců musí být ponožky.
Na tmavých jednobarevných nohavicích musí být další dekorační prvek nebo vzor (kvůli TV přenosům). V případě mezinárodních závodů musí být na dresu viditelný státní znak či vlajka.


Hodnocení
 

Hodnotí se jak technické provedení prvků, tak celkový umělecký dojem. Na oficiálních závodech jsou v panelu rozhodčích 4 rozhodčí pro technickou známku a 4 pro uměleckou, 2 rozhodčí kontrolují splnění speciálních požadavků a obtížnost.
Od roku 2017 se dává největší důraz na technické provedení, proto je tato známka (max. 10 bodů) započítávána dvakrát, známka za umělecký projev (max. 10 bodů) 1x a váha známky za obtížnost se významně snížila (u juniorů se pohybuje kolem 1b, u seniorů kolem 2b).

Výsledná známka = 2x technická + 1x umělecká + známka za obtížnost - srážky hlavního rozhodčího.