Akrobatická gymnastika je esteticko - koordinační sport založený na síle, flexibilitě, spolupráci a důvěře mezi sportovci.
Cvičí se na odpruženém gymnastickém koberci o rozloze 12x12 metrů. Soutěží se v pěti disciplínách - ženské, mužské a smíšené páry, ženské trojice a mužské čtveřice. Závodníci předvádí za doprovodu hudby 3 různé sestavy (statickou, dynamickou, smíšenou), které jsou dle věkových kategorií dlouhé maximálně 2, nebo 2,5 minuty.
Jednotlivé sestavy vyžadují naprostou souhru gymnastů a gymnastek nejen na zemi, ale i ve vzduchu. Sestavy zahrnují jak prvky společné (statické a dynamické), tak individuální (akrobatické řady). Statické prvky, charakteristické silovým založením a především citem pro balanc, jsou předváděné s předepsanou výdrží tři vteřiny (lidská pyramida), prvky dynamické jsou předváděny s letovou fází. Smíšena sestava, zpravidla finálová, je kombinací statických a dynamických prvků. Vše je spojeno ladnými pohyby a choreografií.
Hodnotí se obtížnost sestavy, technické provedení jednotlivých prvků a celkový umělecký dojem (především originalita).