Historie


Historie akrobatické gymnastiky sahá hluboko do minulosti. Již ve starověkém Řecku nacházíme různé akrobatické prvky, ze kterých se v minulém století vyvinul sport, který má svá pevná pravidla. Akrobatická cvičení patří mezi nejstarší známé formy cvičení. Vyvíjela se po celou historii lidského bytí.
 Motiv akrobatů žonglujících na žebříku, nalézáme na jednom z chetitských reliéfů. V Egyptě bylo nedílnou součástí staroegyptské kultury usilování o radost, zábavu a štěstí člověka. Radost ze života vyjadřovala jak hudba, tak tanec - tanečníci skákali na všechny strany, spojovali se, poskakovali po sobě, s neuvěřitelnou dovedností si vystupovali navzájem na ramena a na hlavy a tvořili pyramidy dosahující až ke stropu síně, pak spadli dolů jeden po druhém, aby se oddali novým skokům a podiv budícím přemetům.
Ve středověku pak byla akrobacie zábavou pro vyšší třídy, kdy se na různých evropských dvorech konala akrobatická představení. Skupiny akrobatů, skokanů a žonglérů cestovali z města do města, aby předvedly své umění. Tyto formy akrobacie můžeme považovat za rannou podobu cirkusu. Typickými výkony tehdejších umělců byly stojky a další gymnastické dovednosti, které byly nejvíce ceněnou formou zábavy.
Na počátku 20. století se ve vývoji akrobacie objevily dva směry. Prvním byla akrobacie na nářadích (strapsy, lana, hrazdy, kruhy, dnes např. šály, atd.), která zůstává součástí cirkusových představení. Druhým byly gymnastické řady a pyramidy. Ty byly zpočátku využívány pouze jako důkaz všestrannosti umění lidského těla, později se však vyvinuly v soutěžní sport.
Jako sportovní disciplína s jasně definovanými pravidly se akrobacie poprvé představila v Sovětském svazu ve 30. letech 20. století. V roce 1939 se tam konal první národní šampionát. Druhá světová válka však vývoj tohoto sportovního odvětví přerušila. První mezinárodní závod v oficiálně pojmenované disciplíně „sportovní akrobacie“ se konal ve Varšavě v roce 1957, kterého se zúčastnily týmy Bulharska, Německé demokratické republiky, Polska a Sovětského svazu.
Mezinárodní federace sportovní akrobacie byla založena 23. 11. 1973. O rok později, v roce 1974, se konal první světový šampionát v Moskvě, kterého se účastnily týmy Bulharska, Spolkové republiky Německo, Velké Británie, Maďarska, Polska, Sovětského svazu a Spojených států Amerických.
V roce 1998 byla rozpuštěna Mezinárodní federace sportovní akrobacie a následně byla akrobacie přijata Mezinárodní gymnastickou federací (FIG) s cílem spojit všechny gymnastické disciplíny a dosáhnout toho, aby se z akrobacie nakonec stal olympijský sport. Do té doby spadal pod disciplínu sportovní akrobacie i tumbling (individuální skákání akrobatických řad mužů a žen na pružném 25 m dlouhém pásu), od roku 1999 je součástí disciplíny skoky na trampolíně.
16. mistrovství světa a první mistrovství pod hlavičkou FIG se konalo v Ghentu v Belgii v roce 1999. V dalších letech přišla myšlenka přiblížit akrobacii divákům i změnou názvu tak, aby v názvu bylo slovo „gymnastika“. Prvním mistrovstvím, které mělo v hlavičce název „akrobatická gymnastika“ bylo Mistrovství Evropy v roce 2005 v řecké Soluni. Oficiálně pak změna názvu našeho sportu vešla v platnost od roku 2007. 
Vzhledem ke své bohaté historii dominují v mezinárodní konkurenci týmy z Číny a Ruska (včetně bývalého Sovětského svazu), avšak na příklad reprezentace Velké Británie, Belgie, Portugalska a Izraele se od počátku 21. století výrazně zlepšovaly a v současnosti taktéž dosahují na nejvyšší příčky na světových i evropských šampionátech.