Historie

Od kdy se vlastně datuje založení Tělovýchovné jednoty Bohemians Praha?

Již v roce 1987 oslavovala TJ Bohemians výročí 100 let od svého založení. Oslavovala tehdy oprávněně, neboť součástí jednoty byl i tehdejší odbor ZRTV - v totalitní době pokračovatel Sokola Vinohrady. A založení Sokola se datuje rokem 1887.

Podruhé, již však méně okázale, se vzpomnělo 100 let založení o deset let později. V roce 1897 byl založen atletický oddíl (tehdy lehká atletika) a protože v roce 1997 již nebyl Sokol Vinohrady součástí TJ, dovršila jednota paradoxně podruhé výročí sto let od založení.

Doufejme, že se již podobná situace v historii jednoty opakovat nebude.

Změny ve společnosti po roce 1989 se mimo jiné nepříznivě odrážejí i ve financování tělovýchovy a sportu. Na druhé straně rostou ekonomické nároky některých sportovních odvětví – zejména fotbalu. Tělovýchovná jednota již není schopna plně pokrývat finanční potřeby fotbalového oddílu a tak v roce 1993 dochází k jeho osamostatnění a transformaci do společnosti s ručením omezeným.

V letech 1989 až 1992 vznikají v jednotě nové oddíly:

volejbal (ten v jednotě působil již v letech 1958 - 1967), oddíl softbalu, sportovní akrobacie (nyní akrobatická gymnastika) a futsal.

V roce 2016 došlo ke změně občanského zákoníku a místo dosavadního občanského sdružení byla naše Tělovýchovná jednota Bohemians Praha zapsána do spolkového rejstříku Městského soudu v Praze jako SPOLEK. V tomto smyslu byly také upraveny a valnou hromadou schváleny nové stanovy TJ.