Mezinárodní Pravidla - FIG

Oficiální pravidla soutěží pořádaných pod hlavičkou Mezinárodní gymnastické federace (FIG).

Podle těchto pravidel se řídí i oficiální závody Evropské gymnastické federace (UEG) a mnoho mezinárodních závodů. Někteří pořadatelé mezinárodních závodů si pravidla mírně modifikují, většinou rozšiřují věkové kategorie.


Věkové kategorie
 

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození závodníka, nikoliv přesný věk v den závodu.
 

1) Age Group 11-16 let  

2) Age Group 12-18 let => junioři 1        

3) Age Group 13-19 let => junioři 2        

4) Senioři 15+

       

Kategorie 11-16 let je tzv. rozvojovou kategorií. Je zaměřena na čistotu provedení, nikoliv na obtížnosti. Jako jediná má vlastní obtížnostní tabulky a závodníci předvádí výběr z povinných prvků. Cílem je zpřístupnit akrobatickou gymnastiku i novým státům. Obtížnostní tabulky jsou jednodušší než u ostatních věkových kategorií a povinné prvky jsou zvoleny tak, aby jejich zvládnutí tvořilo pevný stavební kámen pro přechod do vyšších věkových kategorií. Na závodech předvádí 2 sestavy – dynamickou a statickou, obě s maximální délkou 2 minuty.

Kategorie 12-18 a 13-19 let je přípravnou kategorií pro seniorskou kategorii. Prvky čerpají již z oficiálních obtížnostních tabulek pro seniory. Mají omezenou maximální možnou předvedenou obtížnost a zakázané některé prvky, které mohou předvádět pouze senioři. Pro závodní klání mají připravené 3 sestavy – statickou, dynamickou a smíšenou, tu předvádí v případě postupu do finále. Dynamická sestava má omezenou délku na max 2 minuty, statická a smíšená na 2:30.
 

Pravidla Age Group 11-16,12-18 a 13-19 a obtížnostní tabulky Age Group 11-16


Senioři nejsou omezeni ani obtížností, ani zakázanými prvky. Pouze v této kategorii se konají závody světového poháru. Stejně jako u juniorů předvádí na závodech 3 sestavy o maximální délce 2:30.

Pravidla pro seniory

Obtížnostní tabulky FIG


   
Závodní sestava
 

Obsahuje společné a individuální prvky dle typu sestavy. Prvky jsou spojovány choreografií a společnými „zvedačkami“. Sestava se předvádí na hudbu, která může obsahovat slova. Maximální délka sestavy se pohybuje mezi 2 a 2,5 minuty dle věkové kategorie. Minimální délka není stanovena. Závodníci však musí stihnout všechny předepsané požadavky - počet společných i individuálních prvků.

1.Statická='' > obsahuje statické prvky – pyramidy, výdrže, stoje na rukou, provazy, přemety, piruety, skoky

2.Dynamická='' > obsahuje dynamické prvky – salta, letové fáze

3.Smíšená='' > obsahuje oba typy prvků


Závodní dres
 

Sestavy se předvádí v přiléhavém závodním dresu:
Dívky – klasický gymnastický dres, celodres, dres se sukýnkou
Chlapci – gymnastický dres s dlouhými či krátkými nohavicemi, celodres, součástí úboru chlapců musí být ponožky.
Na tmavých jednobarevných nohavicích musí být další dekorační prvek nebo vzor (kvůli TV přenosům). Na dresu musí být viditelný státní znak či vlajka.


Hodnocení
 

Hodnotí se technické provedení prvků a celkový umělecký dojem. Na oficiálních závodech jsou v panelu rozhodčích 4 rozhodčí udělující technickou známku a 4 uměleckou známku, 2 rozhodčí kontrolují splnění speciálních požadavků, výdrže a obtížnost.
Od roku 2017 se dává největší důraz na technické provedení, proto je tato známka (max. 10 bodů) započítávána dvakrát, známka za umělecký projev (max. 10 bodů) 1x a váha známky za obtížnost se významně snížila (u juniorů se pohybuje kolem 1 bodu, u seniorů kolem 2 bodů).
Výsledná známka = 2x technická + 1x umělecká + známka za obtížnost - srážky.

Srážky se udílí za nevýdrže v prvku, překročení časového limitu sestavy, přešlapy nebo nesplnění předepsaných požadavků.