Platby - členské příspěvky


-příspěvky se platí na jedno školní pololetí, od září do konce ledna a od února do konce června
-půlroční příspěvky se skládají ze 2 složek:
●Nepohyblivá - platba za aktivní členství v oddílu, 3.500 Kč / osoba / pololetí
●Pohyblivá - platba za odchozené hodiny, zajištění tréninkového prostoru a trenéra, cena za pololetí:
2x týdně - 2.500 Kč
3x týdně - 4.500 Kč
4x týdně a více - 5.500 Kč
Obě složky příspěvků se platí najednou, splatnost příspěvků je možná pololetně, nejpozději do konce října / března.

Pohyblivá složka příspěvků může být v případě překážky v tréninku (uzavření haly, dlouhodobé zranění, jiná překážka) v poměrné části použita na platbu další období, případně vrácena. Nepohyblivá složka je nevratná.


Způsob placení:

1) převodem na účet

- Příspěvky se platí přímo na účet jednoty TJ Bohemians: 18436101/0100
- do popisu pro příjemce uvést jméno dítěte, za které se provádí platba
- je nutné uvést i přidělený variabilní symbol. Novým členům bude zaslán na vyžádání individuálně e-mailem.

2) darovací smlouvou - uzavřená s TJ Bohemians minimálně na 5 měsíců (pololetí)
3) fakturou
 
Darovací smlouvu nebo fakturu za Vás může uhradit i případný sponzor nebo zaměstnavatel, smlouvu Vám zašleme na požádání emailem nebo naleznete v části ke stažení. (Výše daru či fakturované částky není limitována, platbu příspěvků je po domluvě možné spojit s platbou za závody či další výdaje).