Zdravotní způsobilost členů oddílu

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu. Legislativa ČR V současné době je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.

Pravidelné lékařské prohlídky jsou tedy bezpodmínečné pro účasti na trénincích, závodech a soustředění. Oddíl AG TJ Bohemians tímto požaduje po akrobatech lékařskou prohlídku pro výkonnostní sport a tělesnou výchovu. Lékařskou prohlídku pro vrcholové sportovce zařazené do SCM nebo do reprezentačních výběrů až po vyžádání vedoucího trenéra SCM nebo reprezentace.

Lékařské prohlídky

-Základní při vstupu do oddílu  Od obvodního lékařem (pediatra) - pro vstup do oddílu je třeba mít od obvodního lékaře lékařský posudek o způsobilosti pro sport - stačí ten, co mají děti na školní TV, kurzy, školy v přírodě. Formulář naleznete v sekci ke stažení.

-Pro aktivní účastníky soutěží a MČR je nutné každoročně absolvovat sportovní prohlídku pro výkonnostní sport včetně zátěžového testu EKG.  

Vstupní prohlídka pro vrcholové sportovce (při zařazení do SCM nebo do reprezentačních výběrů) je rozšířená o vyšetření pohybového aparátu u fyzioterapeuta.

Pravidelnou lékařskou prohlídku absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Potvrzený lékařský posudek, předávejte svým trenérům.

Náklady na lékařské prohlídky - lékařskou prohlídku hradí ze svých zdrojů sportovec nebo jeho zástupce, prohlídka mu však může být proplacena svazem nebo oddílem.
 
Děkujeme za spolupráci a pochopení.